Makine sektörüne yönelik olarak hazırlanan "Makine Sektöründe Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar" isimli proje Ulusal Ajans’a sunulmuş, 206 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar proje teklifi içinden seçilerek hibelendirilmeye hak kazanan 26 proje arasına girmiş ve desteklenmeye değer bulunmuştur.

2 yıl sürecek olan projede yer alan diğer ortaklar Almanya ve Polonya'dır. 12 firmadan toplam 18 kişinin katılımıyla dünyanın önde gelen arge ve inovasyon enstitüsü olan Almanya/(Fraunhofer-İnstitut fur Werkzeugmaschinen und Umformtechnik)‘den

a) Üretimde Kaynak Verimliliği Optimizasyonu (2015)

b) Endüstri 4.0 Başta Olmak Üzere Modern Üretim ve Üretimde Tasarım Teknikleri (2016)

konulu kısa dönemli (10 günlük) eğitimler alınacak;

Polonya/Dolnoslaski Park İnnowacji i Nauki (Lower Silesian Tecnology and Innovation Park)  da eğitimler sonrası atölye çalışmaları safhasında işbirliği zincirine dahil olacaktır.

Tüm bu eğitim faaliyetleri ve atölye çalışmaları sonucunda edinilen bilgiler ışığında bir kitapçık hazırlanacak ve konuya ilişkin web sitesi oluşturulacaktır.  Bu yaygınlaştırma safhası projenin en önemli sonuç faaliyetlerinden olup eğitim faaliyetleri dışında özellikle üzerinde durulması gereken diğer bir husustur.

2 yıl sürecek 176.038 Euro’luk hibe projesinin sektöre katkı sağlamasını dileriz.