İMDER ve İSDER tarafından organize edilen ve Makine Tanıtım Grubu’nun da ana sponsorluk desteğiyle düzenlenen “Vizyon 2023 İş ve İnşaat Makineleri Kamu Buluşması” toplantısı Ankara’da 27 Haziran 2012 tarihinde gerçekleşti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN’ün de katıldığı toplantıda Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ve Makine Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran tarafından da açılış konuşması yapıldı. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Kutlu Karavelioğlu ve Serol Acarkan da katıldılar.  

Adnan Dalgakıran konuşmasında makine ihracatında 2023 yılı hedefiyle ihracatın artmasının amaçlandığını belirtildi. Türkiye sanayisinin bugüne kadarki çabası sayesinde dünyanın 17. büyük ekonomiye ulaşıldığına vurgu yapan Dalgakıran; “Artık hedef büyük. Bu doğrultuda da ihtiyaçlarımız farklılaştı. İş dünyasının kendisini yeniden analiz edeceği bir döneme girdik. Bunu nasıl yapabiliriz konusunda net bir fikrimiz yok. Ancak bunun üzerinde akıl yormalıyız. Nasıl ki daha kaliteli insan gücü için projeler üretiyorsak, bu konuda da farklı düşünceler ortaya koymalıyız” dedi.

Makine Tanıtım Grubu tarafından ayrıca etkinliğe bir stand ile katılım sağlanmış olup ziyaretçilere Türk  makine ihracatçıları kataloğu ve CD’si dağıtılmıştır.