Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği olarak, 2023’te 500 milyar $ olarak hedeflenen toplam ihracattan % 20 pay almak ve 100 milyar $ makine ihracatı gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu amaç doğrultusunda, uluslararası pazarlarda rekabetin önemli unsurlarından olan uygunluk değerlendirilmesi, belgelendirme ve sertifikasyon konularında üyelerimizin küresel alanda rekabet kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.

                Bu çerçevede, makine ve aksamları sektöründe uygunluk değerlendirme ve doğrulama hizmetlerinin daha etkin, nitelikli, sürdürülebilir, verimli yapılabilmesi ve maliyetlerin azaltılması amacıyla Orta Anadolu Makine ve Aksamları ihracatçıları Birliği ile MEYER Belgelendirme Hiz. A.Ş. arasında  İşbirliği-Çözüm Ortaklığı gerçekleştirilmiştir.  Bu işbirliği ile ekte yer alan hizmetler çerçevesinde,  sertifikasyon, muayene, test, eğitim, CE işareti ve benzeri üçüncü taraf hizmetleri  için  MEYER, üyelerimize  “en iyi fiyat-best buy” uygulaması yapacaktır.