I.Makine ve Aksamları İmalat Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı”  İçin Sanayiciler Girişimciler, Akademisyenler Bir Arada…

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği organizasyonunda, Makine ve Aksamları sektöründe ilk defa Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir Ar-Ge proje pazarı etkinliği düzenlenmektedir. 12-13 Nisan 2012 tarihlerinde İstanbul  Haliç Kongre Merkezi’nde TÜBİTAK-TEYDEB, İstanbul Kalkınma Ajansı ve TİM’in desteği ile gerçekleştirilecektir.

Sanayici, Girişimci ve Akademisyenleri bir araya getirerek, kağıt üzerinde kalmış yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi ve Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu - üniversite ortak proje önerisi sunmaları amaçlanmaktadır.

Etkinliğin temel hedefi; Makine ve Aksamları Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi ve ihracatın sürdürülebilir kılınmasıdır.

Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversitelerimizin öğretim üyeleri, öğrencileri, Araştırma merkezleri, Ar-Ge merkezleri, teknopark firmaları yapmış oldukları projeleri, etkinliğin web sayfası üzerinden (www.makineapp.com) göndererek katılım sağlayacaklardır.

Değerlendirme Kurulu tarafından, seçilen projelerin, etkinlik boyunca fuaye alanında poster sunumları yapılacaktır. Seçilen projeler, Bağımsız üyelerden oluşan “Ödül Seçici Kurulu” tarafından değerlendirilecek olup, başarılı bulunan 3 farklı kategorinin her birinden ilk üç (Akademisyen, Sanayici, Girişimci kategorileri) Ar-Ge proje önerisi nakden ödüllendirilecektir .(Birinciye 10.000 TL, İkinciye 5.000 TL, Üçüncüye 3.000 TL )

Katılım ücretisiz olup, son başvuru tarihi 13 Ocak 2012 ‘dir.