/images/d/library/910f2ba7-cc50-44ea-b572-13e5fddd7e3b.png

 

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından 2022 yılında sektörde sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemek amacıyla başlatılan ve devam etmekte olan Makine Sektöründe İkiz Dönüşüm UR-GE projesi kapsamında projede yer alan 12 firmanın katılımı ile Kurumsal Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama Danışmanlığı faaliyeti gerçekleştirildi.

Faaliyet kapsamında danışmanlar tarafından firmalara saha ziyaretleri gerçekleştirilerek firmaların karbon ve su ayak izlerine yönelik tespitler yapıldı, firmalarda veri sistematiği ve yeşil dönüşüm ekipleri oluşturuldu, çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler düzenlendi ve firma bazlı raporlamalar yapıldı. Firmaların yeşil dönüşüme hazırlık seviyelerinin tespiti kapsamında mevcut durum analizi niteliği taşıyan ve uluslararası standartlara uygun raporları oluşturularak geleceğe yönelik atmaları gereken adımları içeren yol haritaları hazırlandı. 

Faaliyet süreci, bulgular ve sonuçların değerlendirildiği kapanış toplantısı firma temsilcilerinin katılımları ile Ankara’da yüz yüze gerçekleştirildi. Firma temsilcileri ile projemizin önümüzdeki dönem faaliyetleri ile ilgili görüş alışverişi yapılarak verimli bir toplantı ile faaliyet sonuçlandırıldı.