Türkiye’nin Makinecileri tarafından hazırlanan “Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı” 16 Mart 2023 tarihinde MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu tarafından, TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.  
 Basın Toplantısı ardından Ticaret Bakanlığı, diğer ilgili Bakanlıklar, TİM ve İhracatçı Birlikleri temsilcileri, sürdürülebilirlik konusunda çalışan uzmanlar ve makine alt sektör temsilcilerinin katılımıyla Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirildi. 
 


 

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu’nun açılış konuşması ile başlayan toplantıda Eylem Planı hazırlık ekibince sürdürülebilirlik konusunda sunumlar gerçekleştirildi.
 


Sunumların akabinde katılımcılarla görüş alışverişinde bulunularak sektörde sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaşması için atılabilecek adımlar tartışıldı.