HAKKIMIZDA

KURUMSAL

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, Türkiye’de makine ihracatçılarının temsil edildiği tek İhracatçı Birliği’dir. 2002 yılında faaliyetlerine başlayan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, makine ihracatçılarını bir çatı altında toplamaktadır ve ihracatın artırılmasını sağlayacak her türlü faaliyeti koordine etmektedir. 9.000 makine ihracatçısı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin üyesidir.

“Makine sektörü mühendislik sanayilerinin önemli bir bölümüdür ve Avrupa Birliği’nin başlıca dayanağı ve temel direğidir”
Engineurope

RAKAMLARLA TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ

 • Türk makine ihracatı 1998-2008 yılları arasında 10 kat artış göstermiş ve 10 milyar dolara ulaşmıştır.
 • Türk makine sanayi 200 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.
 • Dünya makine ihracatında Türkiye 29. sıradadır.
 • Türkiye, Avrupa'nın 6. en büyük makine imalatçısıdır.
 • İhracatımızın % 60'ı, başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri ve ABD gibi kalite ve teknoloji açısından rekabetçi pazarlara gerçekleştirilmektedir.
 • Yıllık ortalama ihracat artış oranı % 20 seviyesindedir.
 • 2009 yılında makine sektörünün toplam ihracat içerisindeki payı %8,6'dır.
 • Makine sektörünün katma değer oranı imalat sanayi ortalamasının üstündedir.
 • Türk makine sektörünün yıllık ihracat artış oranı, son yıllarda ülkemizin toplam ihracat artış oranının üzerinde kaydedilmektedir.
 • Türk Patent Enstitüsü'ne göre imalat sektöründe en fazla patent başvurusu makine sektörüne aittir.

 

SANAYİLEŞMENİN İTİCİ GÜCÜ:TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ

Dünya ticareti içinde yaklaşık %15 civarında bir paya sahip olan ve dünya geneli ihracatında özellikle son yıllarda büyük ölçüde artışlar gerçekleştiren makine sektörünün, diğer sektörlere olan katkısı sebebiyle önemi giderek artmaktadır.

Türk makine imalat sanayii hızlı gelişimi ve sahip olduğu potansiyelle Türkiye ihracatı içinde hak ettiği yere hızla gelmeye aday bir sektördür. Dinamik ve eğitimli işgücünün yanı sıra, üretimlerin istenilen miktarda, kalitede, rekabetçi fiyatlarda olması ve

zamanında teslim konusundaki profesyonel çalışma anlayışı, Türk makine üreticilerinin uluslararası pazarlarda tercih edilmesini sağlayan başlıca özelliklerdir.

Türk Makine İmalat Sanayii, yarattığı yüksek katma değer, mühendislik becerileri ve rekabetçi fiyatlarla üretimi sonucunda uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırarak, 200'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

  

 

Uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırıcı temel faktörlerden biri olan imalat standartlarına hızlı uyumlaşma süreci ihracatımızın itici gücü olup, Türk Makine Sanayi üreticileri dünya ihracatında teknoloji devlerinin yanında yer almaktadır.Uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırıcı temel faktörlerden biri olan imalat standartlarına hızlı uyumlaşma süreci ihracatımızın itici gücü olup, Türk Makine Sanayi üreticileri dünya ihracatında teknoloji devlerinin yanında yer almaktadır.

MAKİNE SEKTÖRÜNÜN HEDEFLERİ

 • Sektörün misyonu yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi yaratmaktır
 • Hedef, 2023'te 500 milyar $ hedeflenen toplam ihracat içerisinde 100 milyar $ makine ihracatı gerçekleştirerek dünyada ilk 5 makine ihracatçısı ülke arasına girmektir.
 • Türkiye'nin toplam ihracatı içinde % 8 olan makine payını gelişmiş ülkelerde olduğu gibi % 20'ye çıkarmaktır.

 

Türkiye, dünyadaki değişime paralel olarak, her alanda büyük bir dönüşümün içerisindedir. Bu süreçte, dönüşümün ekonomi ayağında önümüzdeki 10 yılda makine sektörü, dolayısıyla teknoloji büyük rol oynayacaktır.

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN AVANTAJLARI

 • Gelişmişlik Mühendislik Becerileri
 • Kalite bilinci
 • Uzmanlaşma
 • Genç vasıflı işgücü
 • Göreceli Ucuz işgücü
 • Tesisleşme (OSB gibi)
 • Gelişmiş yan sanayi
 • Sektörün örgütlenme düzeyi yüksekliği
 • KOBİ yapısının sağladığı esneklik
 • Misyonu sektör ihracatını ilk sıralara taşımak olan Makine ve Aksamları
 • İhracatçıları Birliği, kurulduğu günden bu yana makine sektörünün stratejik sektör olması yolunda pek çok projeyi hayata geçirmiştir.

 

22 MAL GRUBUNDA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ...

 • Klimalar ve Soğutma Makineleri
 • Motorlar
 • Kurutma ve Yıkama Makineleri
 • İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler
 • Pompa ve Kompresörler
 • Takım Tezgahları
 • Tarım ve Ormancılıkta Kullanılan Makineler
 • Gıda Sanayi Makineleri
 • Vanalar
 • Silah ve Mühimmat
 • Türbinler-Turbojetler, Hidrolik Silindirler
 • Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri
 • Hadde ve Döküm Makineleri
 • Reaktör ve Kazanlar
 • Isıtıcılar ve Fırınlar
 • Yük Kaldırma, Taşıma ve İstifleme Makineleri
 • Büro Makineleri
 • Ambalaj Makineleri
 • Rulmanlar
 • Kauçuk, Plastik, Lastik İşleme Makineleri
 • Kağıt İmaline ve Matbaacılığa Mahsus Makineler
 • Deri İşleme ve İmalat Makineleri