3. Uluslararası Dönel Ekipmanlar Konferansı 14-15 Eylül’de VDMA (Alman Makine Federasyonu) ev sahipliğinde Düsseldorf’ta toplandı. Hazırlıkları iki yıla yakın zaman alan ve dört yılda bir düzenlenen konferansta, pompa, kompresör ve vakum teknolojilerindeki son gelişmeler irdeleniyor, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının neticeleri sektör ve paydaşlarının bilgisine sunuluyor.

Dünyanın bu üç alakalı makine segmenti konusunda en önemli toplantısı kabul edilen Konferansın formatı, yine üç ayrı bölümden oluştu. 11.si gerçekleştirilen Pompa Kullanıcıları Forumunda 21 oturumda 75 bildiri, 4.sü düzenlenen Kompresör Kullanıcıları Forumunda 12 oturumda 33 bildiri ve 10.su yapılan Pozitif Deplasmanlı Kompresörler Kongresinde ise 11 oturumda 36 bildiri sunuldu. Firma sponsorlukları ve sergi geliri ile finanse edilegelen etkinliği 70’in üzerinde ülkeden bin 200’e yakın uzman izledi.

POMSAD’ın (Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği) da destekleyicileri arasında bulunduğu, Başkanı Kutlu Karavelioğlu’nun Danışma Komitesi üyesi olarak görev yaptığı Konferans, Türkiye’den uzmanların da yakından izledikleri ve tebliğ sundukları bir etkinlik.

Kutlu Karavelioğlu, açılış oturumunda, Europump (Avrupa Pompa İmalatçıları Federasyonu) Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmasında, Avrupa’nın makine sektöründe küresel üstünlüğünü sürdürebilmesi için Ar-Ge ve inovasyondaki liderliğini korumasının yetmeyeceğini, STK’lardaki etkinliğini de muhafaza etmek zorunda olduğunu vurguladı.

Euopump’ın 17 ülkeden, 15 milyar dolar ciro yapan ve 100 bin kişiye istihdam sağlayan 450 firmayı temsil ettiğine dikkat çeken Karavelioğlu: “56 yılda teknik ve mevzuat bakımından küresel bir referans haline geldik. Görevlerimiz arasında imalatçılarımızın menfaatlerini politik programların sebep olabileceği olumsuzluklar karşısında ısrarla savunmak vardır. KOBİ tabiatlı sektörümüz, Türkiye ve Rusya’dan üyelerimizin de katkılarıyla dünya ihracatının yarıya yakınını, patent başvurularının ise yüzde 40’ını gerçekleştiriyor. Avrupa pompa endüstrisi, kendi alanında, dünyanın ekonomik, ticari ve teknolojik bakımlardan tartışmasız lideridir” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nun, giderek küreselleşen çevre ve enerji verimliliğine dair hedeflerinin, sektörün kabiliyetlerini geriletmeden gerçekleştirebilmesinin yolunun proaktif davranmaktan geçtiğini ifade eden Karavelioğlu : “Bütün endüstriler kendilerini ani ve hızlı değişimlere hazırlamak zorundadır. Bütün STK’lar muhtemel siyasi tasarruflar üzerindeki argümanlarını ve hareket planlarını önceden hazır etmelidirler. Bu anlamda sizleri temsil eden örgütlerin her zamankinden fazla desteğe ihtiyaçları var” dedi.

Dünyanın ekonomik ve siyaseten zor bir dönemden geçtiğinin altını çizen Karavelioğlu : “Hepimizin küresel barış ve istikrarı özlediği böyle günlerde STK görevi veya gönüllü hizmetler yapmak zor, kabul ediyorum ama bizim sermayemiz uzmanlarımızın kafasındadır; onları sektörel örgütlerde görev yapmaya ikna etmek, hatta teşvik etmek zorundayız. Bu görevler zaman ve para ister, fakat bunlardan tasarruf etmek, geleceğimizi belirsiz hale getirmek, hatta ondan vaz geçmek, sürüklenmek anlamı taşır. Lütfen uzmanlarınızı STK’lara göndermekten imtina etmeyiniz!” dedi.