Makine üreticilerini temsil eden 14 dernek, Makina İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) adı altında birleşti

Makine imalat sektörü, MSSP (Makine Sanayi Sektör Platformu) çatısı altındaki birlikteliğini federasyona dönüştürdü. Farklı makine alt sektörlerini temsil eden 14 dernek, Makina İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu’nu (MAKFED) kurdu.

Sektörel bütünleşmeyi hedefleyen, makine imalat sanayi ile ilgili tüm politika ve uygulamaların oluşmasında etkin rol üstlenmeyi amaçlayan MAKFED’in ilk başkanı ise aynı zamanda Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Makine Tanıtım Grubu (MTG) Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Kutlu Karavelioğlu oldu.

Makine İhracatçıları Birliği’nin (MAİB) desteğiyle, Ocak 2007’de kurulan MSSP, 7 yıllık geçmişinde, makine üreticilerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etti. Uluslararası temsilde gücünü kanıtlayan platform üyeleri, 22 Kasım 2014’te yaptıkları toplantıda MAKFED’in kuruluşu için imzaları attı. Ankara İl Dernekler Müdürlüğü’ne başvuran MAKFED, 28.11.2014 Cuma günü Müdürlüğün onayının ardından resmi kimliğine kavuştu.

Özel amaç ve çıkarlardan uzak kalacaklar

Federasyon temel ilke olarak ise şunu benimsedi: “Federasyonun temel ilkesi, üye dernekler ve bunlara üye meslek mensupları arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye

çıkarmaktır. Bu ilke çerçevesinde, tüm üye dernekler ve bunların mensupları, sektörel görev ve sorumluluklarını icra ederken bireysellikten, özel amaç ve çıkarlardan uzak kalmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.”

Başkan Kutlu Karavelioğlu

MAKFED’in altı ay içinde yapacağı 1. Genel Kurulu’na kadar, Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığına Kutlu Karavelioğlu (POMSAD), Başkan Yardımcılığına Hüseyin Semerci (PAGDER), Sayman Üyeliğine Şenol Önal (TARMAKBİR), Yönetim Kurulu üyeliklerine Sefa Targıt (AYSAD) ve Halil Tamer Öztoygar (İMDER) seçildi. Federasyonun merkezi ise Ankara olarak belirlendi.

“Ulusal sanayinin rekabet gücünü arttırma misyonu”MAKFED Başkanı Kutlu Karavelioğlu, federasyonun kurulmasına ilişkin şunları kaydetti:

“Başarılı olması öngörülen, beklenilen tüm sektörlerin, elbette öncelikle bir “sektör” olabilmenin gerektirdiği vasıflara, yani nitelikli bir üretim ve istihdam altyapısına ve ciddi bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış olmak kaydiyle, bütün paydaşlarınca benimsenmiş ortak bir vizyona ve misyona, yani ortak bir geçmişe, dile ve kültüre sahip olması gerekir. Onu oluşturan unsurlar birbirlerini iyi tanımalı, anlamalı, müşterek menfaatlerini hassasca belirleyebilmeli ve bunların etrafında, sağlıklı ve haklı bir rekabetin sağlayacağı dürtü ve gücün ayırdına vararak, birleşebilmelidirler.

Biz, başarısız olma lüksü bulunmayan makine imalat sektörünün 14 Derneği, toplumsal refahın önemli kaldıraçlarından biri olmak ideali etrafında birleşerek 3 yıla yakın bir süredir altyapısını hazırladığımız Federasyonumuzu kurmuş olduk. MAKFED, makina imalat ailesinin tepe örgütü olmak vasfıyla çok önemli bir sorumluluk taşıyacak.”
 

MAKFED’in 14 Kurucu Üyesi şu Derneklerden oluşmaktadır:

1

AKDER-Akışkan Gücü Derneği

2

ARÜSDER-Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği

3

AYSAD-Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

4

BESİAD-Bağlantı Elemanları Sanayici ve İşadamları Derneği

5

İMDER-Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği Derneği

6

İSDER-İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği

7

İSKİD-İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

8

KBSB- Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği

9

MİB-Makina İmalatçıları Birliği Derneği

10

PAGDER-Plastik Sanayicileri Derneği

11

POMSAD-Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği

12

TARMAKBİR-Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği Derneği

13

TEMSAD-Tekstil Makine ve Aksesuarları Sanayicileri Derneği

14

TEVİD- Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği Derneği