Genel Sekreterliğimiz bünyesinde yer alan Birliklerden Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği (MAİB) adına, makine sektörüne özel olarak Avrupa Birliği (AB) Hibe Programları dahilinde “Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık” konusunda AB ülkesi bir ülkede, “kısa dönemli ortak personel eğitimleri” düzenlenecek olup, 2015 yılına yönelik sözkonusu proje teklif çağrısı ile ilgili ön çalışmalar Genel Sekreterliğimizce başlatılmıştır.

MAİB tarafından hazırlanacak proje kapsamında bir AB ülkesinden bir meslek kuruluşu (üretici/ihracatçı birliği vs.) ve diğer bir AB ülkesinden de sektörde önde gelen bir üniversite ya da
mesleki eğitim kurumunu ortak alarak “Kısa dönemli (5 gün- 2 ay arası) ortak personel eğitimleri” gerçekleştirilecek olup, sözkonusu eğitime Türkiye’den katılabilecek personel sayısı her firmadan en az 1 kişi olacak şekilde (firma sayısının en fazla 10’u geçmesi tercih edilmemektedir) en fazla 20 kişi olarak düşünülmektedir. Eğitim konuları firmalardan gelecek taleplere göre bir ihtiyaç analizi sonrasında tespit edilecek olup, özellikle makine sektörünün ihtiyaç duyduğu katma değer artışı sağlayabilecek konu başlıkları üzerinde yoğunlaşılması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede projede yer alacak sektör üyesi firma personelinin sektörün üretim veya ar-ge departmanında çalışan, mühendis, teknisyen gibi üretim aşamasında karara katkı sağlayacak ve yabancı dil bilen kişiler olması gerekmekte; anılan eğitimlerin ardından da elde ettikleri bilgi ve deneyimleri personeli oldukları firmanın diğer çalışanlarına aktarmaları beklenmektedir. MAİB tarafından yürütülecek projenin hibeye hak kazanması sonrası, proje kapsamında yurtdışı eğitimlere katılacak olan firmanız personelinin seyahat (yol ve konaklama) ve günlük harcırah tutarları AB hibesinden karşılanacak olup, firmanıza bir gider kalemi olarak yansımayacaktır. 

Sözkonusu projeye firma olarak dahil olmanız; hem firmanız açısından hem de personel niteliği açısından kalite ve verimliliğe olumlu yansıyacak olup; projenin ilerleyen safhalarında katılımcılar ile daha detaylı bilgiler paylaşılacaktır.

Bu çerçevede anılan projeye dahil olmak istemeniz halinde, ön başvuru teyidinizin ve firmanızdan konu ile ilgili irtibat kurulacak kişinin iletişim bilgilerinin 03 Kasım 2014 Pazartesi günü
mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (e-posta adresi: alans@oaib.org.tr  ) gönderilmesi gerekmektedir.