Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, 2023’te 100 milyar dolar ihracat yapmayı hedefleyen Türk makine sektörünün, Almanya’nın makine ithalatındaki payını, 2023 yılı itibarıyla yüzde5’e ulaştırmayı planladığını kaydetti. Yılmaz, genel ihracatta sektörün ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye toplam ihracatının yüzde 10’unu tekbaşına gerçekleştiren makine sektörü, ihracatta ilk sırada yer alan Almanya ile ilişkileri geliştirmek adına, çok sayıda proje gerçekleştirmeye hazırlanıyor.Makine ve aksamlarının, Türkiye’nin son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan stratejik bir sektörü haline geldiğini belirten Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği (MAİB) ve Makine Tanıtım Grubu (MTG) Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, sektörün, kara taşıtlarından sonra Türkiye’nin genel ihracatında,ikinci sırayı aldığını söyledi.Avrupa’nın altıncı büyük makine ihracatçısı olan Türkiye’de, her türlü makinenin kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla üretildiğini kaydeden Yılmaz, “Sektör firmalarımızın üretimde sundukları esneklik ve siparişlere istenilen özelliklerde ve hızlı cevap vermeleri, önemli avantajlarıarasında yer alıyor” dedi.

2001 yılında 2 milyardolar olan sektör ihracatının, bugün 14 milyar dolara ulaştığını kaydeden Yılmaz, “Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere 200 ülkeye ihracat yapan Türk makine sektöründe, en önemli dış ticaret ortağı Almanya. Avrupa ülkelerinin tamamının ülkemiz makine dış ticaretinden aldığı pay ise, yüzde 60 civarında. Bu rakamlar,sektörün gösterdiği gelişim hakkında önemli göstergeler” diye konuştu.MAİB ve MTG olarak, belirlenen hedef pazarlarda PR çalışmaları, ticaret heyeti programları,basın toplantıları düzenlemenin yanı sıra sektörel fuarlara da katıldıklarını söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu: “30 sektörel derneğin üye olduğu Makine Sanayi Sektör Platformu’nun(MSSP) sekreteryası da Birliğimizce yürütüldüğünden,faaliyetlerimizi MSSP üyelerininde katılımı ile organize ediyor, onların tanıtım amaçlı yaptıkları çalışmalara da katkı sağlıyoruz.Sektördeki üretici firmalarımızın tesis Türkiye toplam ihracatının yüzde 10’unu tek başına gerçekleştiren makine sektörü, ihracatta ilk sırada yer alan Almanya ile ilişkileri geliştirmek adına, çok sayıda proje gerçekleştirmeye hazırlanıyor.Makine ve aksamlarının, Türkiye’nin son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan stratejik bir sektörü haline geldiğini belirten Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği (MAİB) ve Makine Tanıtım Grubu (MTG) Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, sektörün, kara taşıtlarından sonra Türkiye’nin genel ihracatında,ikinci sırayı aldığını söyledi.

Avrupa’nın altıncı büyük makine ihracatçısı olan Türkiye’de, her türlü makinenin kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla üretildiğini kaydeden Yılmaz,“Sektör firmalarımızın üretimde sundukları esneklik ve siparişlere istenilen özelliklerde ve hızlı cevap vermeleri, önemli avantajları arasında yer alıyor” dedi. 2001 yılında 2 milyar dolar olan sektör ihracatının, bugün 14 milyardolara ulaştığını kaydeden Yılmaz, “Başta gelişmişülkeler olmak üzere 200 ülkeye ihracatyapan Türk makine sektöründe, en önemli dış ticaret ortağı Almanya. Avrupa ülkelerinin tamamının ülkemiz makine dış ticaretinden aldığı pay ise, yüzde 60 civarında. Bu rakamlar,sektörün gösterdiği gelişim hakkında önemli göstergeler” diye konuştu.MAİB ve MTG olarak, belirlenen hedef pazarlarda PR çalışmaları, ticaret heyeti programları,basın toplantıları düzenlemenin yanı sıra sektörel fuarlara da katıldıklarını söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu: “30 sektörel derneğin üye olduğu Makine Sanayi Sektör Platformu’nun(MSSP) sekreteryası da Birliğimizce yürütüldüğünden,faaliyetlerimizi MSSP üyelerininde katılımı ile organize ediyor, onların tanıtım amaçlı yaptıkları çalışmalara da katkı sağlıyoruz.Sektördeki üretici firmalarımızın tesislerine ziyaretler düzenlenmesi, ülkemizdeki uluslararası fuarlara yurtdışındaki muhatap firmaların ve kuruluşların yetkililerinin davet edilerek ağırlanması ve toplantılar yapılmasıda önem verdiğimiz faaliyetler arasında yeralıyor.”Yüzde17 pay ile Almanya ilk sıradaTürkiye’nin makine ihracatında yüzde17 pay ile Almanya’nın ilk sırada yer aldığını ancak Almanya’nın ihracatında Türkiye’nin 20’nci olduğunu kaydeden Yılmaz, “2023 yılında100 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflemiş olan Türk makine sektörünün, bu hedefe ulaşabilmesi için Almanya pazarında daha etkin rol oynaması gerekliliğinden hareketle ve Almanya’nın makine ithalatındaki payımızı 2023 yılı itibarıyla yüzde 5’e ulaştırma öngörüsü ile Almanya, hedef pazar olarak seçildi”dedi. Yılmaz, “Bizim hedefimiz Almanya’ya mal satmak değil. Bizim amacımız; Alman veTürk makinecilerinin güçlü taraflarını bir araya getirerek, tüm dünyada iki ülkenin de pazar payını artırmak” ifadesini kullandı.Yılmaz, “Ülkemizin potansiyeli düşünüldüğünde,Türk makine firmalarının Alman muhatapları ile yeni iş ortaklıkları kurmaları,Almanya üzerinden üçüncü ülkelere ihracat yapabilmeleri, her şeyden önemlisi de Almanya gibi bir ülke ile makine sanayi alanında çok yönlü ilişkiler kurulabilmesi mümkün olacaktır”şeklinde konuştu. Almanya, ABD, Japonya, İtalya gibi ülkelerin, dünya makine sektöründe yıllar önce yer edindiğini, marka oluşturmuş bu ülkelerin yanında, marka olmaya çalışmanın zor olduğunu kaydeden Yılmaz, amaçlarının bu noktada firmaların önünü açmak olduğunu söyledi.Sektörün, Avrupa ülkelerine yapılan iş seyahatlerinde yaşadıkları en büyük sorunun vize olduğunu da dile getiren Yılmaz, bu durumun,yatırım için Almanya’yı düşünen birçok sanayiciyi engellediğini ifade etti. Sevda KayhanYılmaz, Türkiye ile Almanya arasında ortak yatırımlar, mesleki eğitim alanında işbirlikleri,marka satın almaları, ortak Ar-Ge faaliyetleri,ortak üretim ve pazarlama organizasyonları ve karşılıklı distribütörlük anlaşmalarının artırılmasının önemine de işaret etti.