Saygıdeğer; makine üreticisi ve ihracatçısı dostlarım,

12 Temmuz 2002 tarihinde Ankara’da faaliyete geçen Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği onuncu yaşını doldurmuş bulunuyor.
Türk makine sektörü, geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında değeri anlaşılmış, bilinirliği artmış ve devlet mekanizmaları tarafından üzerine stratejiler geliştirilen ve çaba sarf edilen bir konuma yükselmiştir. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ile Makine Tanıtım Grubu’nun yurt içi ve yurt dışındaki yoğun ve aktif çalışmaları sayesinde makine sektörünün kendi doğasındaki güç fark edilir kılınmıştır.
2001 yılında 1,7 milyar dolar ihracat yapan sektör, 2011 yılında 12 milyar dolar seviyesinde ihracat yapar hale gelmiştir. Bu da yıllık ortalama %22 ihracat artışını ifade etmektedir. Dünya makine ihracatında en çok ihracat yapan 30 ülke arasında son on yıllık dönemde yıllık ihracat artış oranı bakımından Türkiye 4. sırada yer almıştır. Dünya makine ihracatında 2001 yılında 35. sırada olan Türkiye, bugün 28. sıraya yükselmiş bulunmaktadır.
2023 yılı için 100 milyar dolar olan ihracat hedefimize doğru ilerlerken, Türkiye makine sektörü bu yılın sonunda yaklaşık 12 milyar dolar makine ihraç etmiş olacak.
2023 yılında 500 milyar dolar ihracat rakamına ulaşabilmemizin şartı da makine sektörümüzün 100 milyar doları yakalamasından geçmektedir. Makine sektörünün yüksek katma değer ve teknoloji üreten yapısının önemi konusunda artık herkes hem fikir durumdadır. Çünkü kendi teknolojisini üreten bir makine sektörü olmadan gelişmiş ülkeler seviyesini yakalamamız ve hedeflediğimiz ihracat rakamlarına ulaşmamız mümkün değildir.
Ülkemizin ekonomik anlamdaki dönüşümünün anahtarı da aynı şekilde makine sektörünün teknoloji üreterek Türk sanayisinin lokomotif sektörü olmasından geçmektedir. Makine sektörümüzün ekonomimizdeki değişimin öncüsü, sanayimizin lokomotifi ve 100 milyar dolar ihracat ile 2023 hedeflerinin en büyük paydaşı olabilmesi için Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği olarak hazırladığımız ve çeşitli toplantılarla kamuoyuna duyurduğumuz stratejileri hayata geçirerek bu hedeflere kolayca ulaşabilecek potansiyeldeyiz. Dünyada bunun örnekleri mevcuttur. Çin ve Güney Kore bu hızı yakalamışlar ve ekonomileri çok süratli bir biçimde gelişmiştir. Bu ülkeler sırtını makine sektörlerine yaslamış ve devlet düzeyinde stratejik sektör ilan edilerek desteklenmişlerdir. Türk makine sektörü de hak ettiği stratejik değeri görür ve desteklenirse ekonomimizdeki değişimin öncüsü olarak cari açığın kapanmasında ve 2023 hedeflerine ulaşılmasında en önemli aktör olacaktır.
Birliğimiz sadece ihracatta yaşanan sorunlara çözüm aramakla kalmamış, 29 sektörel Derneği-Birliği biraraya getiren “Makine Sanayii Sektör Platformunu (MSSP)” www.turkmakinesanayi.com kurarak sektörde etkin bir örgütlenme ve dayanışma gerçekleştirmiştir. 2007 yılında kurulan Makine Tanıtım Grubu ile, sektörün tanıtımına yönelik faaliyetlere daha da hız verilerek, Türk makine sektörünün yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da konuşulur hale gelmesini sağlamıştır.
Tüm bu çalışmaları yaparken motivasyonumuzun kaynağı makine sektöründe üretim ve ihracat yapan firmalarımız olmuştur. Firmalarımızın bizlerle birlikte 100 milyar dolar ihracat hedefine inanmış olmaları en büyük gücümüzdür. Şimdi hep birlikte, Birliğimizin kuruluşunun 10.yılında aynı inanç ile dünyada makine sektöründeki en önemli aktörlerden biri olmak için çalışmalıyız. Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği ve Makine Tanıtım Grubu olarak biz varız. Birliğimizin fedakar ve azimli çalışanlarının büyük katkıları, firmalarımızın emeği ve Yönetim Kurulumuzun vizyonu ile hepimizin içinde olduğu gemiyi gelecek güzel günlere süreceğiz.
Birliğimizin 10.yılında Yönetim Kurulumuza, firmalarımıza, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarımıza, Birliğimizin her kademesinde çalışan arkadaşlarımıza kısacası tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, saygılar sunarım.

 
Adnan Dalgakıran
Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Makine Tanıtım Grubu Başkanı