Aralarında Prof.Dr. Erdal İNÖNÜ ve Nejat ECZACIBAŞI'nın da bulunduğu Türkiye'nin ünlü bilim ve iş insanlarının geçmişte ve günümüzde başkan ve üyeliği görevini yürüttüğü TÜBİTAK Bilim Kurulu'nda artık Adnan DALGAKIRAN da var. 278 sayılı Kuruluş Kanunu’nun 651 sayılı KHK ile değişik 4. maddesine göre ondört üye ile Başkan ve iki Başkan Yardımcısı dâhil 17 üyeden oluşan Bilim Kurulu, Kurumun en üst karar organıdır. Başkan, Kurumun ve Bilim Kurulunun Başkanıdır.Bilim Kurulu’nun görev ve yetkileri arasında;
- Hükümetin, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun ve kalkınma planlarının belirleyeceği hedef, ilke ve politikalar doğrultusunda Kurumun çalışma ilke, program ve politikaları ile öncelikli alanları belirlemek,
- Araştırma grupları, araştırma merkez, enstitü ve benzer birimleri kurmak, kaldırmak ve Kurum organizasyon şemasını onaylamak,
- Kurumun personel kadrolarını, ücret cetvellerini ve iş tanımlarını Başkanlık önerisi üzerine görüşerek karara bağlamak,
- Başkanın teklifi üzerine, merkez başkanlarını ve Başkanlığa doğrudan bağlı enstitü müdürlerini atamak,
- Kurumun yıllık çalışma programı ve bütçe teklifini onaylamak; Kuruma ve proje yönetimine ilişkin yönetmelikleri ve esasları hazırlatmak, değiştirmek, kaldırmak veya onaylamak,
yer almaktadır.
Bilim Kurulu Üyeleri:
   .Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Başkan
   . Prof. Dr. Ahmet ADEMOĞLU  
   . Prof. Dr. Hüseyin AKAN
   . Prof. Dr. Talip ALP
   . Prof. Dr. Yaman ARKUN
   . Prof. Dr. Ömer CEBECİ 
   . Adnan DALGAKIRAN
   . Prof. Dr. Ömer DEMİR 
   . Abdulkerim DERVİŞOĞLU
   . Prof. Dr. Ensar GÜL
   . Nuri GÜRGÜR 
   . Prof. Dr. Metin HEPER 
   . Ahmet KULA
   . Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ
   . Prof. Dr. Ayşe SOYSAL
   . Prof. Dr. Feridun Cahit TANYEL
   . Prof. Dr. Muharrem YAZICI 
   . Prof. Dr. İskender YILGÖR
   . Prof. Dr. İsmail YÜKSEK